All On Four Implant

Çeşitli sebeplerle kaybolan dişler, sağlık sorunlarına ve estetik kaygılara yol açmaktadır. Eksik diş tedavisinde geleneksel tedavi yöntemleri, günümüzde yerini çok daha gelişmiş uygulamalara bırakmıştır. İmplant, kayıp dişlerin tedavisinde titenyumdan yapılmış vidaların protez doldurmak üzere çene kemiğine yerleştirilmesi işlemidir. İmplant destekli diş protezi uygulamasında eksik dişlerin yerine çene kemiğinde yapay kök yaratılmaktadır.

All On 4 ya da All On four İmplant nedir?

Diş kayıplarında öne çıkan tedavi yöntemlerinden olan İmplant uygulamaları en gelişmiş biçimde Al-On-4 ya da All On Four İmplant olarak karşımıza çıkmaktadır. Sekiz ya da on implant ile yapılan ve uzun süreli bir tedavi olan geleneksel implant tedavisi, dörtlü implant sistemi ile hem kısalmakta hem de 4-6 implanta inmektedir.

İmplant uygulamaları içinde giderek popülerlik kazanmış olması All On Four İmplant tekniği nedir? sorusunu gündeme getirmektedir. All-On-4 İmplant,  tüm dişlerin kaybedildği durumlarda alt ve üst çenelerde ön bölgeye implantların yerleiştilrilmesi, hastaya geçici protezlerin takılması şeklinde geçekleştirilen bir tedavi prosedürüdür. Tam diş kaybı da denilen dişsizlik durumunda alt çenede kemik erimesine bağlı olarak sinir kanalı, üst çenede de masküler sinir boşluklarında görülen sarkmalar geleneksel implant tedavisini zorlaştırmaktadır. Mevcut protezlerin gücü de zayıflamakta, buna bağlı oalrak hastanın yaşam konforu düşmektedir. Bu durumlarda gelişmiş cerrahi uygulamalara gerek kalmadan dişsizlik tedavisi için All On 4 geliştirilmiştir.

All on four implant tedavisi nasıl yapılır?

All On Four uygulamasında ön kısımda kalan kemiklerden destek alınmaktadır. Üst ve alt çenelerin ön bölümüne belirli açılarla iki posterior implant yerleştirilir. Hastanın yapılacak cerrahi işlemler için engel teşkil edecek durumu olup olmadığı araştırılır, klinik ve radyolojik olmak üzere muayeneler tamamlanır ve ön görüşme sonrasında tedaviye karar verilir. Gerekli hallerde diş çekimi gerçekleştirilir. Tedavi öncesinde ölçümler alınır ve protezler hazırlanır. Hasta, hijyenik koşullarda tedaviye alınır ve lokal anestezi ile takılan implantlar, köprü veya kronlarla desteklenir. Ölçüleri implantlardan alınan geçici protezler vidalara yerleştirilir. Geçici protezler, 3 aydan itibaren daimi protezlerle değiştirilecektir.

All On four implant tedavisinin avantajları nelerdir?

All On Four İmplant tedavisi günümüzde geleneksel yöntemlere göre avantajlı olmaktadır. All On 4 implantın geleneksel tedaviye göre avantajları:

  • Tam diş kayıplarında ya da protezlerini değiştirmek isteyen hastalarda uygulanabilir,
  • Hastaya geçici protezler takılabildiği için All On Four, tedavi sürecinde hastanın yaşam konforunu yükseltir,
  • Grifleme gibi kemik dokunun güçlendirilmesi için gereken cerrahi müdahalelere gerek duyulmamaktadır,
  • İmplantlar, çene kemiğinde çok daha fazla kemk kaybının önüne geçmektedir,
  • İyileşme hızlı gerçekleşmekte, bu da tedavi sürecini hasta için daha rahat hale getirmektedir.

All On Four implat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Dörtlü implant sisteminde iyileşme süreci oldukça kısalmıştır. Hasta, tedavi sonrası geçici implantları ile eve dönmektedir ve geçici protezlerin kullanımına hemen başlayabilir. Fakat geçici protez döneminde dikkat etmesi gereken konular vardır. Geçici protez döneminde diş doktoru tarafından verilen diyete uygun beslenmek önemlidir. İmplanların kemikle kaynama süreci, beslenme noktasında titiz davranılmasını gerektirmektedir.