Diş Protezi

Dişler, çok çeşitli nedenlere bağlı olarak doğal dokusunu kaybedebilmektedir. Bazı durumlarda da her yaştan birey diş kayıpları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Gerek diş dokusunun bozulması gerekse diş kayıpları koparma, çiğneme, yutkunma zorluklarını ve estetik kaygıları beraberinde getirir. Bireyin yaşam konforunu düşüren bu gibi durumlarda diş protezi tedavi yöntemlerinden biridir.

Diş protezi nedir?

Doğal dokusunu kırılma, zedelenme gibi çeşitli nedenlerle yitiren ya da eksilen dişlerin yerine kullanılmak üzere hazırlanan yapay dişlere diş protezi denilmektedir. Diş protezleri, hem sağlık hem de estetik boyutu olan uygulamalardır. Bireylerin dişlerinde doğal fonlsiyonların yeniden kazandırılması ve estetik sağlanması protezlerle mümkün olmaktadır.

Diş protezi nasıl uygulanır?

Ağız boşluğunda doğal fonksiyonlarını yeniden kazanarak yaşam konforunu arttırmak için eksik ya da sağlıksız dişlerinin yerine protez kullanmak isteyenler ‘diş protezi nasıl yapılır?’ sorusuna yanıt arayabilirler. Diş protezi işlemi zor mudur, şeklinde kaygıları olan hastalar diş hekimlerinden uzmanca bilgi talep edebilirler. Diş protezi uygulamaları günümüzde oldukça gelişmiş tekniklerle, klinik ortamlarda gerçekleştirilir.

Diş protezi yapım aşamaları şu işekilde özetlenebilir:

  • Hastanın dişleri röntgen de çekilerek genel olarak muayene edilir, çene ve yüz röntgeni üzerinde yapılan inceleme ile protez türüne karar verilir,
  • Diş protezinin uygun olacağına karar verildiğinde hastanın alt ve üst çenesinden ölçüm işlemleri yapılır,
  • Ölçümlere göre model üzerinden protez dişin üç boyutlu kopyası oluşturulur,
  • Doğala yakın bir renk tonu, gülümseme çizgisi gibi özellikler de dikkate alınarak protezler hazırlanır,
  • Protezin hastada uyumu kontrol edilir, hatalar düzeltilir.

Diş protezi türleri nelerdir?

Hastaların istedikleri ve ağız boşluğunun genel yapısı göz önünde tutularak çeşitli protezlere karar verilebilir. Diş protez türleri gelişmiş seçenekleri ve uygulamadaki farklılıkları ile birbirinden ayrılmaktadır.

Sabit protez dişler

Sabit protezlerde dişler ağız boşluğuna sabitlenmekte ve çıkarılmamaktadır. Yapıştırmalı protez olarak da bilinirler. Çıkarılıp takılabilir özelliği bulunmayan protezler, sabit protez dişler olarak adlandırılır. Özel yapıştırıcılarla sabitlenen sabit protezler, tek veya birkaç diş kaybında çiğneme gibi fonksiyonların sürdürülebilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Hareketli protez dişler

Hareketli diş protezleri,  takıp çıkarabilme özelliğine sahiptir. Tam diş kayıplarında porselen ya da akrilik malzemelerle günümüzde oldukça gelişmiş biçimlerde yapılmaktadırlar.

Total protez dişler

Özellikle ileri yaşlarda tam diş kayıplarında uygulanan total protezler, hareketli protezlerdir. Tam diş protezleri, dokudan destek almaktadır. Kemik miktarının toral protezleri maksimum verimle kullanmak için müsait olmadığı vakalarda özel yapıştırıcılarla hastaların konforu arttırılmaktadır.

Overdentures protezler

Hareketli protez dişlerden overdentures protezler, diş implantları, destek dişler veya dişlerin doğal kökleri üzerine takılıp çıkarılabilir. Overdendures protezlerle estetik ve fonksiyon kayıpları düzeltilirken, ağız boşluğunun doğal dokusu da korunur. İmplant destekli protez dişler, hastanın kemik yapısı ve diş kaybına bağlı biçimde hekimin karar vereceği şekilde uygulanır.