Oral Diagnoz

Günümüzde oldukça gelişen tedavi yöntemleri ile karşımıza çıkan diş hekimliği, hastaların yaşam konforunu yükselten önemli bir sağlık dalıdır. Ayrıca estetik diş hekimliğinin gelişmesi ile birlikte giderek önem kazanan bir alan halini almıştır. Tedavi yöntem ve teknikleri oldukça gelişmiş ve gelişmeyi sürdüren bir sağlık dalı için hastanın genel durumunun ele alınması, gerekecek tüm tedavilerin değerlendirilmesi süreci de önem kazanmıştır.

Oral diagnoz nedir?

Diş ve dişeti hastalıkları ile estetik müdahaleler öncesinde gerçekleştirilen ön muayene oral diagnoz olarak adlandırılır. İlk muayene ya da oral diagnoz, doktorun hastadan rahatsızlıkları ile ilgili bilgi aldığı ve ağız içi boşluğunu kontrol ettiği uzmanca bir süreçtir. Bu süreçte tedavi yolları doktor tarafından, gerekli hallerde hastanın da istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak kararlaştırılır. Ayrıca tedavi sürecini zorlaştıracak ya da titizlikle davranılmasını gerektirecek hastalık öyküleri de alınır. Hastanın diş tedavisini olanaksız kılan rahatsızlıklar varsa, hasta öncelikle bu hastalıkların tedavisine yönlendirilir.

Oral diagnoz süreci diş hekimi ile hasta arasında rapportun kurulması ve sağlıklı iletişimin oluşması için de önemlidir. Bu süreçte tanı konulur. Gerekli hallerde doktor tarafından hasta, çeşitli testlere yönlendirilir. Test sonuçları, diş hekimince değerlendirilerek tedavi sürecine dahil edilir.

Oral diagnoz neden önemli bir süreçtir?

Oral diagnoz ya da diş hekimliğinde ilk muayene çeşitli yönlerden önemli bir süreçtir:

  • Hastanın tedavi planının eksiksiz çıkarılması için tanı konulmalıdır. Oral diagnoz, tedavi planının ilk aşaması olan tanının konulduğu bir görüşmedir.
  • Diş ve dişeti problemleri yaşayan hastalarda, bir takım kaygılar oluşabilmektedir. Bu kaygıların giderilmesinde ve hastanın tedavi sürecini stressiz atlatmasında oral diagnoz önemlidir.
  • Hastaya gerekecek tedavi hakkında bilgi verilmesi ve yaşadığı diş probleminin tedavisine yönelik belirsizliğin ortadan kaldırılması, diş tedavisini hasta için bir stres yaşantısı olmaktan çıkartır.
  • Benzer belirtiler gösteren farklı hastalıkların teşhisinde kullanılacak laboratuvar tetkikleri ön muayenede kararlaştırılır.
  • Oral diagnozda hastadan genel sağlığı ile ilgili bilgi alınır. Diş tedavisinde hastanın hastalıklarına yönelik dikkat edilmesi gereken bir nokta varsa ilk muayenede ortaya çıkartılır.
  • Yapılan rasdoyolojik muayene sonrasında uygulanacak tedavi planı hasta ile paylaşılarak gerekli hallerde hastanın da seçimleri dikkate alınır. Bu da tedavide ve tedavi sonucunda hasta memnuniyetini arttıracaktır.

Oral diagnozda nelere dikkat edilmelidir?

Diş hekimliğinde oral diagnaoz sürecinde diş hekimleri ve hasta açısından bazı konulara dikkat edilmelidir. Diş hekimleri hastalarla açık ve dostane iletişim kurmalı, hastanın varsa kaygılarını anlamalı, gereken soruları yöneltmelidir. Hastaya hastalığı ve tedavi süreci hakkında anlayabileceği biçimde bilgi vererek hastanın tedavi sürecinde rahat olmasını sağlamalıdır.

Hastalar da oral diognaz aşamasında doktorunun sorduğu sorulara açık ve doğru biçimde yanıt vermelidir. Kronik hastalıkları konusunda doktorunu mutlaka bilgilendirmelidir. Radyolojik görüntünün alınması sürecinde radyoloji teknikerinin yönlendirmelerine göre hareket edilmelidir. Bu aşamada metalik tüm eşyaların çıkartılması gerekecektir. Ayrıca ilk muayenede hastalar, kaygılarını doktorları ile paylaşabilir, tedavi ve sonuçlarıyla ilgili açık ve net biçimde soru sorabilirler.